Trace Route iz Poslužitelj (172.16.5.201) do IP 157.55.39.169. Traceroute je dijagnostički alat računalne mreže za prikaz rute (put) i mjerenje odgode prijevoza paketa preko mreže Internet Protocol (IP).

📱 Ulazni


Loading...

U računanju, traceroute i tracert su dijagnostičke naredbe računalne mreže za prikaz mogućih ruta (staza) i mjerenje kašnjenja tranzita paketa preko mreže internetskog protokola (IP). Povijest rute bilježi se kao vrijeme povratnog puta paketa primljenih od svakog uzastopnog domaćina (udaljeni čvor) u ruti (staza); zbroj srednjih vremena u svakom skoku mjeri se ukupnim vremenom utrošenim za uspostavljanje veze. Traceroute traje ukoliko se svi (obično tri) poslana paketa izgube više od dva puta; tada se veza gubi i ruta se ne može procijeniti. Ping, s druge strane, izračunava samo posljednja puta povratnog puta od odredišne točke.Trace Route

Wikipedia : Traceroute(en)


In computing, traceroute and tracert are computer network diagnostic commands for displaying possible routes (paths) and measuring transit delays of packets across an Internet Protocol (IP) network. The history of the route is recorded as the round-trip times of the packets received from each successive host (remote node) in the route (path); the sum of the mean times in each hop is a measure of the total time spent to establish the connection. Traceroute proceeds unless all (usually three) sent packets are lost more than twice; then the connection is lost and the route cannot be evaluated. Ping, on the other hand, only computes the final round-trip times from the destination point.

For Internet Protocol Version 6 (IPv6) the tool sometimes has the name traceroute6 and tracert6.

Implementations

The command traceroute is available on many modern operating systems. On Unix-like systems such as FreeBSD, macOS, and Linux it is available as a command line tool. Traceroute is also graphically accessible in macOS within the

...🔗 Traceroute ( en )
🌐: تتبع المسار, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, تریس روت, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute,

Jezici